Biserica Vovidenia

\r\n

    Biserica Vovidenia („Intrarea în biserică a Maicii Domnului”), municipiul Botoşani, str.Mihail Kogălniceanu nr. 6A
    Construcţie în formă de navă, cu pridvor jos, pronaos, naos şi altar, cu un turn clopotniţă situat deasupra pronaosului. Naosul este foarte larg, cu patru ferestre laterale, cuplate câte două. Altarul este mare şi are trei ferestre, două laterale şi una centrală. La exterior prezintă două brâie şi capiteluri sub şarpantă, de jur împrejur. S-au făcut reparaţii în 1873, 1885, 1971-1974, după anul 2000.

Localizare si contact

  • Localizare si Contact
    1